ماموریت‌های ویژه هفته جام قهرمانی🏆
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماموریت های ویژه جام قهرمانی رو انجام بده و برنده جوایز فوق العاده شو😎

جایزه نهایی اتمام تمامی ماموریت‌ها؛
🔹۲ روز چاقوی ترنسفرم
🔹۵۰۰ واحد آهن

❗️به مدت محدود تا ۱۵ مرداد ماه❗️
‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir