⚜️ماموریت رایگان و‌ VIP⚜️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💥با تکمیل ماموریت‌های رایگان برنده جایزه زیر شو؛
🔹۵۰۰ واحد آهن
‌‌🔹۱ روز M4 Super 90

‌‌‌💥با تکمیل ماموریت‌های VIP برنده جایزه زیر شو؛
🔸۲۰ واحد کبالت
🔸جعبه دسته‌کارت

✅برای مشاهده جزئیات این ماموریت به زولاپس بازی مراجعه کنید.
‌‌‌‌‌‌
❗️به مدت محدود برای امروز❗️
‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

◣_____________𖣐____________◢
𝑵𝑬𝑾𝑺1: @ZulaCenter
𝑵𝑬𝑾𝑺2: @ZulaEnergy
𝑵𝑬𝑾𝑺:3 @ZulaNighTchannel
𝑵𝑬𝑾𝑺4: @CafeZulaChannel
◣_____________𖣐____________◢