🔥🌊صندوق هرمزگان🌊🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📣صندوق ”هرمزگان” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🚀محتویات این صندوق؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔸جعبه دستکش ۱۴۰۰ و یا دسته‌کارت تضمینی کهکشان
🔸دسته‌‌کارت تمام افسانه‌ای Kar98
‌🔸جعبه سکه زولا
🔸جعبه کهربا

🏆همین الان پولاتو بریز تو زولا🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir