مجموعه صندوق‌های قابل خرید با ZP 🔱🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📣صندوق‌های قابل خریداری با امتیاز زولا (ZP) هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🚀صندوق‌های جدید قابل خریداری با ZP؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔹صندوق آیتم تغییر نام مستعار
🔹صندوق دسته‌کارت پلاتینی پنج برابر
🔹صندوق دسته‌کارت پلاتینی
🔹صندوق ویژه شانس ۲

🔰قابل خرید با امتیاز زولا (ZP)🔰
‌‌
🚨صندوق‌های قابل خریداری با امتیاز زولا (ZP)، قابل خریداری فقط به مدت محدود از فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
✅برای مشاهده قیمت و خرید این صندوق به فروشگاه بازی مراجعه کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆
◣_____________𖣐____________◢
𝑵𝑬𝑾𝑺1: @ZulaCenter
𝑵𝑬𝑾𝑺2: @ZulaEnergy
𝑵𝑬𝑾𝑺:3 @ZulaNighTchannel
𝑵𝑬𝑾𝑺4: @CafeZulaChannel
◣_____________𖣐____________◢