🎁هدیه امروز زولا🎁
‌‌
✅هدیه کاربران تایید شده؛
🔸۱ روز MPT-76
🔸۱۰۰ واحد کروم
🔸شیپور
🔸لباس تیم ملی

❗️هدیه کاربران تایید نشده؛
🔸۱ روز Tommy Gun
🔸شیپور

🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir