🔥🔱صندوق لرستان‌🔱🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📣صندوق ”لرستان” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💣محتویات این صندوق؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔹جعبه چاقو دائمی
🔹جعبه ستاره
‌‌🔹۱۰۰۰ واحد آهن
🔹افزایش دهنده شانس ٪۱۵
🔹دسته‌کارت تضمینی افسانه‌ای Kar98
🔹دسته‌کارت تک تیرانداز پلاتینی

🏆آماده پول خرج کردن شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

🎁هدیه امروز زولا🎁
‌‌
✅هدیه کاربران تایید شده؛
🔸جعبه کامبو
🔸یک Kar98
🔸جام قهرمانی
🔸لباس تیم ملی

❗️هدیه کاربران تایید نشده؛
🔸جعبه ستاره
🔸دستکش دروازه‌بان
‌🔸توپ فوتبال

🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

مجموعه صندوق‌های قابل خرید با ZP 🔱🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🚀صندوق‌های جدید قابل خریداری با ZP؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔹صندوق آیتم تغییر نام مستعار
🔹صندوق دسته‌کارت پلاتینی پنج برابر
🔹صندوق دسته‌کارت پلاتینی
صندوق ویژه شانس ۲

🔰قابل خرید با امتیاز زولا (ZP)🔰
‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

🎁هدیه امروز زولا🎁
‌‌
✅هدیه کاربران تایید شده؛
🔸۱ روز MPT-76
🔸۱۰۰ واحد کروم
🔸شیپور
🔸لباس تیم ملی

❗️هدیه کاربران تایید نشده؛
🔸۱ روز Tommy Gun
🔸شیپور

🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

ماموریت‌های ویژه هفته جام قهرمانی🏆
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماموریت های ویژه جام قهرمانی رو انجام بده و برنده جوایز فوق العاده شو😎

جایزه نهایی اتمام تمامی ماموریت‌ها؛
🔹۲ روز چاقوی ترنسفرم
🔹۵۰۰ واحد آهن

❗️به مدت محدود تا ۱۵ مرداد ماه❗️
‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

🔥🌹صندوق رز‌🌹🔥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
📣صندوق ”رز” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🚀محتویات این صندوق؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💥۱۰ هزار واحد منابع
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

⚜️ماموریت رایگان⚜️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💥با تکمیل ماموریت‌های رایگان برنده جایزه زیر شو؛
‌‌
💥دسته‌کارت پلاتین

✅برای مشاهده جزئیات این ماموریت به زولاپس بازی مراجعه کنید.
‌‌‌‌‌‌
❗️به مدت محدود برای امروز❗️
‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

🎁هدیه امروز زولا🎁
‌‌
✅هدیه کاربران تایید شده؛
🔸۱ روز P90
🔸۱ روز Glock 18
🔸دستکش دروازه‌بان
🔸کفش فوتبال

❗️هدیه کاربران تایید نشده؛
🔸۱ روز Kriss Vector
🔸۱ روز Deagle
🔸سوت داور

🎉با وارد شدن به اکانت خود این هدیه را دریافت کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

⚜️ماموریت رایگان⚜️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌
💥با تکمیل ماموریت‌های رایگان برنده جایزه زیر شو؛
‌‌
🔸۲۵۰ واحد منابع
🔸جعبه دستکش ۱۴۰۰

✅برای مشاهده جزئیات این ماموریت به زولاپس بازی مراجعه کنید.
‌‌‌‌‌‌
❗️به مدت محدود برای امروز❗️
‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir

📣صندوق ”نیکان” هم اکنون موجود در فروشگاه بازی.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🚀محتویات این صندوق؛
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🔸دسته‌‌کارت تمام افسانه‌ای Aug A3
🔸دسته‌‌کارت تمام افسانه‌ای M93R
‌🔸دسته‌‌کارت تمام افسانه‌ای L115A3

‼️صندوق نیکان موجود در سه شکل آیتم‌های تکی‌، پنج‌تایی، ده‌‌تایی‼️
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
✅برای مشاهده قیمت و خرید این صندوق به فروشگاه بازی مراجعه کنید.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

@ZulaCenter

CenterZula.ir