📣اطلاعیه

▪️کاربران گرامی؛ بازی به دلیل به روزرسانی فنی از ساعت ۷:۳۰ صبح فردا، پنج شنبه ۲۱ مرداد، برای ساعاتی در دسترس نخواهد بود.

با تشکر از همراهی شما

پ ن : مایل به لول ۷؟😏

🏆آماده نبرد شو🏆

◣_____________𖣐____________◢

𝑵𝑬𝑾𝑺1: @ZulaCenter
𝑵𝑬𝑾𝑺2: @ZulaEnergy
𝑵𝑬𝑾𝑺:3 @ZulaNighTchannel
𝑵𝑬𝑾𝑺4: @CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir
◣_____________𖣐____________◢