سیستم جوایز ترتیبی به روز شد🎉💣
‌‌‌
🔥با مصرف طلای زولا امتیاز بدست آورید و در هر رده جوایز ویژه ای دریافت کنید.
‌‌‌
♨️از جوایز جدید سیستم جوایر ترتیبی میتوان به جوایز زیر اشاره کرد؛
‌‌‌
🔹️جعبه دائمی جشن
🔹دسته‌کارت تضمینی کوانتوم ویژه
🔹افزایش شانس ٪۷۵

✅برای مشاهده کامل جوایز به بخش S&W بازی مراجعه کنید.
‌‌‌
🏆آماده نبرد شو🏆

📣𝑵𝑬𝑾𝑺 :
@ZulaCenter
@ZulaEnergy
@ZulaNighTchannel
@CafeZulaChannel

💢CenterZula.ir